ค้นหาAntonyms

Antonyms หมวดตัวอักษร R

Antonyms - หน้า 2/2 มีดังรายการต่อไปนี้

rise

ความหมายตรงข้ามกับ drop

rough

ความหมายตรงข้ามกับ smooth

rude

ความหมายตรงข้ามกับ polite

rude

ความหมายตรงข้ามกับ courteous

run

ความหมายตรงข้ามกับ walk

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ