ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

ทั้งหมด
Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร P

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร P

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน - หน้า 2/4 มีดังรายการต่อไปนี้

pessimistic

ความหมายตรงข้ามกับ optimistic

physical

ความหมายตรงข้ามกับ spiritual

place

ความหมายตรงข้ามกับ misplace

plain

ความหมายตรงข้ามกับ fancy

plant

ความหมายตรงข้ามกับ reap

plant

ความหมายตรงข้ามกับ harvest

plentiful

ความหมายตรงข้ามกับ scarce

plentiful

ความหมายตรงข้ามกับ scarce

plump

ความหมายตรงข้ามกับ thin

plump

ความหมายตรงข้ามกับ skinny

plump

ความหมายตรงข้ามกับ slender

poetry

ความหมายตรงข้ามกับ pose

pollute

ความหมายตรงข้ามกับ purify

poor

ความหมายตรงข้ามกับ rich

positive

ความหมายตรงข้ามกับ negative

possible

ความหมายตรงข้ามกับ impossible

poverty

ความหมายตรงข้ามกับ wealth

powerful

ความหมายตรงข้ามกับ weak

powerful

ความหมายตรงข้ามกับ weakness

powerful

ความหมายตรงข้ามกับ feeble

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ