ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร D

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน - หน้า 2/4 มีดังรายการต่อไปนี้

delicious

ความหมายตรงข้ามกับ awful

demand

ความหมายตรงข้ามกับ supply

dense

ความหมายตรงข้ามกับ sparse

departure

ความหมายตรงข้ามกับ arrival

despair

ความหมายตรงข้ามกับ hope

desperate

ความหมายตรงข้ามกับ hopeful

destroy

ความหมายตรงข้ามกับ create

destruction

ความหมายตรงข้ามกับ construction

detest

ความหมายตรงข้ามกับ love

detest

ความหมายตรงข้ามกับ worship

devil

ความหมายตรงข้ามกับ angel

dictatorship

ความหมายตรงข้ามกับ republic

different

ความหมายตรงข้ามกับ alike, equal, the same

difficult

ความหมายตรงข้ามกับ easy

dim

ความหมายตรงข้ามกับ bright

dirty

ความหมายตรงข้ามกับ clean

disagree

ความหมายตรงข้ามกับ agree

disappear

ความหมายตรงข้ามกับ appear

discourage

ความหมายตรงข้ามกับ encourage

disease

ความหมายตรงข้ามกับ health

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ