สำนวนสุภาษิต

Actions speak louder than words.

แปลว่าการกระทำพูดดังกว่าคำพูด

สำนวนสุภาษิตไทยตัวอย่างที่มีค่าดีกว่าคำสอน

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • Actions speak louder than words.

 สำนวนสุภาษิต ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "Actions speak louder than words."

 สุภาษิต ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"