คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย

เหนื่อย

v1

ภาษาญี่ปุ่น疲れる

คำอ่านภาษาญี่ปุ่น つかれる

Posted on by Admin

adj-f

ภาษาญี่ปุ่น疲れた

คำอ่านภาษาญี่ปุ่น つかれた

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เหนื่อย ภาษาญี่ปุ่นคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - ญี่ปุ่น เหนื่อย ภาษาญี่ปุ่น 疲れる คำอ่านภาษาญี่ปุ่น つかれる หมวด v1 หมวด v1
  • เหนื่อย ภาษาญี่ปุ่นคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - ญี่ปุ่น เหนื่อย ภาษาญี่ปุ่น 疲れた คำอ่านภาษาญี่ปุ่น つかれた หมวด adj-f หมวด adj-f

 คำศัพท์ภาษาไทย - ญี่ปุ่นที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เหนื่อย"

 คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"