คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น หมวด J

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น หมวด J ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาไทย - ญี่ปุ่น มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมคำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น หมวด J

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น หมวด J ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาไทย - ญี่ปุ่น มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. JICA,องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น
    ภาษาญี่ปุ่น 国際協力機構
  2. JIS (Japanese Industrial Standard) มาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น
    ภาษาญี่ปุ่น ジス

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น หมวด J"