คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น หมวด ภ

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น หมวด ภ ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาไทย - ญี่ปุ่น มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมคำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น หมวด ภ

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น หมวด ภ ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาไทย - ญี่ปุ่น มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. ภพหน้า
  ภาษาญี่ปุ่น 後生
 2. ภรรยา
  ภาษาญี่ปุ่น 家内
 3. ภรรยา
  ภาษาญี่ปุ่น 女房
 4. ภรรยา
  ภาษาญี่ปุ่น 奥さん
 5. ภรรยา
  ภาษาญี่ปุ่น 奥さん,妻
 6. ภรรยา,ลูกสะใภ้
  ภาษาญี่ปุ่น 嫁さん
 7. ภรรยา(สุภาพ)
  ภาษาญี่ปุ่น 奥様
 8. ภรรยา,เมีย
  ภาษาญี่ปุ่น ワイフ
 9. ภรรยา,เมีย
  ภาษาญี่ปุ่น
 10. ภรรยาของคนอื่น
  ภาษาญี่ปุ่น 人妻
 11. ภรรยาคนก่อน
  ภาษาญี่ปุ่น 先妻
 12. ภรรยาคนที่ 2
  ภาษาญี่ปุ่น 後妻
 13. ภรรยาคู่ทุกข์คู่ยาก
  ภาษาญี่ปุ่น 糟糠の妻
 14. ภรรยาที่ดี
  ภาษาญี่ปุ่น 良妻
 15. ภรรยาที่ตายจากไป
  ภาษาญี่ปุ่น 亡妻
 16. ภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย
  ภาษาญี่ปุ่น 本妻
 17. ภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย
  ภาษาญี่ปุ่น 正妻
 18. ภรรยาที่ป่วยอยู่
  ภาษาญี่ปุ่น 病妻
 19. ภรรยาที่มีอายุมากกว่าสามี
  ภาษาญี่ปุ่น 姉さん女房
 20. ภรรยาที่รัก
  ภาษาญี่ปุ่น 愛妻
 21. ภรรยาที่เป็นผู้นำในครอบครัว,การกลัวเมีย
  ภาษาญี่ปุ่น 恐妻
 22. ภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียน
  ภาษาญี่ปุ่น 内妻
 23. ภรรยาผู้อื่น
  ภาษาญี่ปุ่น 内室
 24. ภรรยาผู้อื่น
  ภาษาญี่ปุ่น 内儀
 25. ภรรยาและลูก
  ภาษาญี่ปุ่น 妻子
 26. ภัตตาคาร,ร้านอาหาร
  ภาษาญี่ปุ่น レストラン
 27. ภัตตาคารเล็ก
  ภาษาญี่ปุ่น ビストロ
 28. ภัย,ความเสียหาย
  ภาษาญี่ปุ่น 被害
 29. ภัย,ภัยพิบัติ
  ภาษาญี่ปุ่น 災難
 30. ภัยจากชนผิวเหลืองที่มีต่อชนผิวขาว
  ภาษาญี่ปุ่น 黄禍
 31. ภัยจากลูกเห็บ
  ภาษาญี่ปุ่น 雹害
 32. ภัยที่เกิดจากลม
  ภาษาญี่ปุ่น 風災
 33. ภัยธรรมชาติ,เหตุสุดวิสัย
  ภาษาญี่ปุ่น 天災
 34. ภัยนานับประการ
  ภาษาญี่ปุ่น 百害
 35. ภัยพิบัติ
  ภาษาญี่ปุ่น 被害
 36. ภัยพิบัติ
  ภาษาญี่ปุ่น 災害
 37. ภัยพิบัติ,ความหายนะ,ความโชคร้าย
  ภาษาญี่ปุ่น 災い
 38. ภัยพิบัติ,ภัย
  ภาษาญี่ปุ่น 災禍
 39. ภัยพิบัติครั้งใหญ่
  ภาษาญี่ปุ่น 大難
 40. ภัยพิบัติครั้งใหญ่,ปีที่แย่ที่สุด,ผู้ชายอายุ 42 ปี,ผู้หญิงอายุ 33 ปี
  ภาษาญี่ปุ่น 大厄
 41. ภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว
  ภาษาญี่ปุ่น 震災
 42. ภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่
  ภาษาญี่ปุ่น 大震災
 43. ภัยอันเกิดจากผู้หญิง,การมีปัญหาเรื่องผู้หญิง
  ภาษาญี่ปุ่น 女難
 44. ภาคกลาง
  ภาษาญี่ปุ่น 中央部
 45. ภาคกลาง
  ภาษาญี่ปุ่น 中部地方
 46. ภาคต่อ
  ภาษาญี่ปุ่น 続編
 47. ภาคต่อไป,เทอมหน้า
  ภาษาญี่ปุ่น 次期
 48. ภาคนี้,เทอมนี้
  ภาษาญี่ปุ่น 当期
 49. ภาคประธาน
  ภาษาญี่ปุ่น 主格
 50. ภาคผนวก
  ภาษาญี่ปุ่น 補遺
 51. ภาคผนวก,ของแถม
  ภาษาญี่ปุ่น 附録
 52. ภาคผนวก,ของแถม
  ภาษาญี่ปุ่น 付録
 53. ภาคภูมิใจ
  ภาษาญี่ปุ่น 誇らしい
 54. ภาคภูมิใจ
  ภาษาญี่ปุ่น 誇る
 55. ภาครัฐ
  ภาษาญี่ปุ่น 公共部門
 56. ภาควิชาประวัติศาสตร์
  ภาษาญี่ปุ่น 歴史学科
 57. ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์
  ภาษาญี่ปุ่น 工学科
 58. ภาควิชาสถาปัตยกรรม
  ภาษาญี่ปุ่น 建築学科
 59. ภาคอีสาน
  ภาษาญี่ปุ่น 東北部
 60. ภาคเหนือ
  ภาษาญี่ปุ่น 北部
 61. ภาคเอกชน
  ภาษาญี่ปุ่น 民間
 62. ภาคแรก,เทอมต้น
  ภาษาญี่ปุ่น 後半期
 63. ภาคแสดงของประโยค
  ภาษาญี่ปุ่น 述語
 64. ภาคใต้
  ภาษาญี่ปุ่น 南部
 65. ภาชนะ
  ภาษาญี่ปุ่น 容器
 66. ภาชนะ,ที่ใส่
  ภาษาญี่ปุ่น 容物
 67. ภาชนะ,ที่ใส่
  ภาษาญี่ปุ่น 入物
 68. ภาชนะ,ที่ใส่
  ภาษาญี่ปุ่น 入れ物
 69. ภาชนะ,ที่ใส่
  ภาษาญี่ปุ่น 容れ物
 70. (ภาชนะ)ปากกว้าง
  ภาษาญี่ปุ่น 広口
 71. ภาชนะ,หีบห่อ
  ภาษาญี่ปุ่น 風袋
 72. ภาชนะขนาดใหญ่ ก้นลึก,บาตร,กระถางต้นไม้,กระโหลก
  ภาษาญี่ปุ่น
 73. ภาชนะที่มีฝาปิด
  ภาษาญี่ปุ่น 蓋物
 74. ภาชนะที่ใช้ผสมเหล้าแล้วเขย่าทำเครื่องดื่มคอกเทล
  ภาษาญี่ปุ่น シェーカー
 75. ภาชนะที่ใช้ในการรับประทานอาหาร
  ภาษาญี่ปุ่น 食器
 76. ภาชนะนึ่งอาหาร
  ภาษาญี่ปุ่น 蒸籠
 77. ภาชนะหรือจานเครื่องปั้นดินเผา
  ภาษาญี่ปุ่น テリーヌ
 78. (ภาพ)ซ้อน
  ภาษาญี่ปุ่น オーバーラップ
 79. (ภาพ รูปถ่าย)เบลอ
  ภาษาญี่ปุ่น ぶれる
 80. ภาพ,รูปภาพ
  ภาษาญี่ปุ่น 画像
 81. (ภาพ)เปลือย,นู้ด
  ภาษาญี่ปุ่น ヌード
 82. ภาพตรงหน้า(ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกต่าง ๆ)
  ภาษาญี่ปุ่น 情景
 83. ภาพตัดขวาง
  ภาษาญี่ปุ่น 断面図
 84. ภาพตัดต่อฟิล์มภาพยนตร์,เทคนิคการซ้อนภาพ
  ภาษาญี่ปุ่น モンタージュ
 85. ภาพต้นฉบับ
  ภาษาญี่ปุ่น 原画
 86. ภาพถ่าย
  ภาษาญี่ปุ่น 写真
 87. ภาพถ่าย,รูปถ่าย
  ภาษาญี่ปุ่น 写真
 88. ภาพถ่ายของคน,รูปคน
  ภาษาญี่ปุ่น 肖像画
 89. ภาพถ่ายที่มีสีตามจริง,ภาพโพสิตีฟ
  ภาษาญี่ปุ่น 陽画
 90. ภาพถ่ายเบลอ,ภาพถ่ายไม่ชัด
  ภาษาญี่ปุ่น 写真がぼやける
 91. ภาพที่จัดเอาคนจริง ๆ มายืนเสมือนภาพ
  ภาษาญี่ปุ่น 活人画
 92. ภาพที่ปรากฏบนจอหรือเลนส์,เงาสะท้อนในกระจกหรือบนผิวน้ำ,ภาพในใจ
  ภาษาญี่ปุ่น 影像
 93. ภาพที่พบเห็น,ลักษณะภายนอก,ทรรศนะ,สภาพ
  ภาษาญี่ปุ่น
 94. ภาพที่ยังติดตาอยู่
  ภาษาญี่ปุ่น 残像
 95. ภาพที่วาดด้วยหมึก,ภาพวาดพู่กันที่ใช้แต่หมึกดำ
  ภาษาญี่ปุ่น 墨絵
 96. ภาพที่เห็น,ภาพที่ปรากฏแก่สายตา,แสง
  ภาษาญี่ปุ่น 光景
 97. ภาพนิ่ง
  ภาษาญี่ปุ่น 静物画
 98. ภาพนิ่ง
  ภาษาญี่ปุ่น 静止画
 99. ภาพปกในของหนังสือ
  ภาษาญี่ปุ่น 口絵
 100. ภาพประกอบ
  ภาษาญี่ปุ่น イラスト

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น หมวด ภ"