คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น หมวด ม

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น หมวด ม ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาไทย - ญี่ปุ่น มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมคำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น หมวด ม

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น หมวด ม ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาไทย - ญี่ปุ่น มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. 1 มัด,1 ชุด
  ภาษาญี่ปุ่น 一連
 2. 1 ม้วน,ม้วนเดียว
  ภาษาญี่ปุ่น 一巻
 3. 4 มิติ
  ภาษาญี่ปุ่น 四次元
 4. มกราคม
  ภาษาญี่ปุ่น 一月
 5. มกุฎราชกุมาร,พระตำหนักของมกุฏราชกุมาร
  ภาษาญี่ปุ่น 東宮
 6. มกุฎราชกุมารี
  ภาษาญี่ปุ่น 皇太子妃
 7. มกุฏราชกุมาร
  ภาษาญี่ปุ่น 皇太子
 8. มงกุฏของกษัตริย์
  ภาษาญี่ปุ่น 王冠
 9. มงกุฏทอง
  ภาษาญี่ปุ่น 金冠
 10. มงกุฏประดับด้วยอัญมณี
  ภาษาญี่ปุ่น 宝冠
 11. มณฑลเสฉวน
  ภาษาญี่ปุ่น 四川
 12. มด
  ภาษาญี่ปุ่น
 13. มดงาน
  ภาษาญี่ปุ่น 働き蟻
 14. มดลูก
  ภาษาญี่ปุ่น 子宮
 15. มนุษยชาติ
  ภาษาญี่ปุ่น 人類
 16. มนุษยธรรม,ความยุติธรรม,ความถูกต้อง
  ภาษาญี่ปุ่น 大義
 17. มนุษยธรรม,ทางเท้า,ทางคนเดิน
  ภาษาญี่ปุ่น 人道
 18. มนุษยสัมพันธ์
  ภาษาญี่ปุ่น 人間関係
 19. มนุษย์
  ภาษาญี่ปุ่น 人間
 20. มนุษย์ดาวอังคาร
  ภาษาญี่ปุ่น 火星人
 21. มนุษย์ต่างดาว
  ภาษาญี่ปุ่น 宇宙人
 22. มนุษย์ถ้ำ
  ภาษาญี่ปุ่น 穴居人
 23. มนุษย์หิมะ
  ภาษาญี่ปุ่น 雪男
 24. มนุษย์อวกาศ
  ภาษาญี่ปุ่น 宇宙飛行士
 25. มนุษย์โบราณ
  ภาษาญี่ปุ่น 原人
 26. มรกต
  ภาษาญี่ปุ่น エメラルド
 27. มรณภาพ (ใช้กับพระทั่วไป)
  ภาษาญี่ปุ่น 入滅
 28. มรณภาพ (ใช้กับพระทีมีสมณะสูง)
  ภาษาญี่ปุ่น 御遷化
 29. มรณภาพ (ใช้กับพระทีมีสมณะสูง)
  ภาษาญี่ปุ่น 遷化
 30. มรณะ
  ภาษาญี่ปุ่น 死の
 31. มรดก
  ภาษาญี่ปุ่น 遺産
 32. มลพิษ,มลภาวะ
  ภาษาญี่ปุ่น 公害
 33. มลภาวะ
  ภาษาญี่ปุ่น 環境汚染
 34. มลภาวะ
  ภาษาญี่ปุ่น 汚染
 35. (มวย)รุ่นไฟล์เวจท์
  ภาษาญี่ปุ่น フライ級
 36. มวยปล้ำ
  ภาษาญี่ปุ่น レスリング
 37. มวยปล้ำอาชีพ
  ภาษาญี่ปุ่น プロレス
 38. มวยไทย
  ภาษาญี่ปุ่น タイボクシング
 39. มวยไทย
  ภาษาญี่ปุ่น キックボクシング
 40. มวล
  ภาษาญี่ปุ่น 全体の
 41. มวลชน
  ภาษาญี่ปุ่น マス
 42. มวลชน
  ภาษาญี่ปุ่น
 43. มวลชน
  ภาษาญี่ปุ่น マス
 44. มวลสาร,คุณภาพและปริมาณ
  ภาษาญี่ปุ่น 質量
 45. มวลหมู่แมลงร้องหรีดหริ่ง
  ภาษาญี่ปุ่น すだく
 46. มหกรรมดนตรี
  ภาษาญี่ปุ่น 音楽祭
 47. มหรสพแบบเก่าของญี่ปุ่น
  ภาษาญี่ปุ่น 演芸
 48. มหัพภาพ,จุดฟลูสต๊อบ
  ภาษาญี่ปุ่น 句点
 49. มหากวี
  ภาษาญี่ปุ่น 詩聖
 50. มหากาพย์
  ภาษาญี่ปุ่น エピック
 51. มหาชน,มวลชน
  ภาษาญี่ปุ่น 民衆
 52. มหารัตนวิหารคด
  ภาษาญี่ปุ่น 大瞑想スタジアム
 53. มหาราช,พระราชาผู้ยิ่งใหญ่
  ภาษาญี่ปุ่น 大王
 54. มหาวิทยาลับที่ประกอบด้วยคณะต่าง ๆ รวมถึงสถาบันวิจัย
  ภาษาญี่ปุ่น 総合大学
 55. มหาวิทยาลัย
  ภาษาญี่ปุ่น 大学
 56. มหาวิทยาลัยการศึกษา,มหาวิทยาลัยครู
  ภาษาญี่ปุ่น 大学教育
 57. มหาวิทยาลัยคิวชู
  ภาษาญี่ปุ่น 九大
 58. มหาวิทยาลัยระบบ 4 ปี
  ภาษาญี่ปุ่น 四年制大学
 59. มหาวิทยาลัยสตรี
  ภาษาญี่ปุ่น 女子大学
 60. มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
  ภาษาญี่ปุ่น スタンフォード
 61. มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
  ภาษาญี่ปุ่น ハーバード大学
 62. มหาวิทยาลัยเกียวโต
  ภาษาญี่ปุ่น 京都大学
 63. มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
  ภาษาญี่ปุ่น ケンブリッジ大学
 64. มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
  ภาษาญี่ปุ่น 某大学
 65. มหาวิทยาลัยโตเกียว
  ภาษาญี่ปุ่น 東大
 66. มหาวิทยาลัยโตเกียว
  ภาษาญี่ปุ่น 東京大学
 67. มหาวิทยาลัยโตโฮกุ ตั้งอยู่ที่เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นเป็นแห่งที่สามของประเทศญี่ปุ่น
  ภาษาญี่ปุ่น 東北大学
 68. มหาศาล
  ภาษาญี่ปุ่น 多大
 69. มหาสมุทร
  ภาษาญี่ปุ่น 大洋
 70. มหาสมุทร
  ภาษาญี่ปุ่น 海洋
 71. มหาสมุทร
  ภาษาญี่ปุ่น 大海
 72. มหาสมุทรอาร์กติก
  ภาษาญี่ปุ่น 北極洋
 73. มหาสมุทรอาร์กติก
  ภาษาญี่ปุ่น 北極海
 74. มหาสมุทรอินเดีย
  ภาษาญี่ปุ่น インド洋
 75. มหาสมุทรอินเดีย
  ภาษาญี่ปุ่น インド洋
 76. มหาสมุทรแปซิฟิก
  ภาษาญี่ปุ่น 太平洋
 77. มหาสมุทรแอตแลนติก
  ภาษาญี่ปุ่น 大西洋
 78. มหาสมุทรใต้ เป็นมหาสมุทรที่อยู่ล้อมรอบทวีปแอนตาร์กติกา มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก
  ภาษาญี่ปุ่น 南極海
 79. มหาสมุทรใต้ เป็นมหาสมุทรที่อยู่ล้อมรอบทวีปแอนตาร์กติกา มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก
  ภาษาญี่ปุ่น 南氷洋
 80. มหาสมุทรใต้ เป็นมหาสมุทรที่อยู่ล้อมรอบทวีปแอนตาร์กติกา มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก
  ภาษาญี่ปุ่น 南大洋
 81. มหาอุปรากร
  ภาษาญี่ปุ่น グランドオペラ
 82. มหาเศรษฐี
  ภาษาญี่ปุ่น 大富豪
 83. มหาเศรษฐี
  ภาษาญี่ปุ่น 億万長者
 84. มหาเศรษฐี,คนรวย
  ภาษาญี่ปุ่น 分限者
 85. มหาเศรษฐี,บ้านที่มีทรัพย์สมบัติ
  ภาษาญี่ปุ่น 富豪
 86. มอง,หันไปมอง
  ภาษาญี่ปุ่น 目をやる
 87. (มอง)อย่างสำรวจ
  ภาษาญี่ปุ่น じろり
 88. มอง,เห็น,ดู,พบ,พิจารณา
  ภาษาญี่ปุ่น
 89. มองการณ์ไกล
  ภาษาญี่ปุ่น 遠謀
 90. มองข้าม
  ภาษาญี่ปุ่น 無視する
 91. มองข้ามไป,ไม่ทันสังเกต,พลาดชม,แกล้งมองไม่เห็น(การกระทำผิด),หยวน,ยอมไม่เอาเรื่อง
  ภาษาญี่ปุ่น 見逃す
 92. มองข้ามไป,ไม่ทันสังเกต,พลาดชม,แกล้งมองไม่เห็น(การกระทำผิด),หยวน,ยอมไม่เอาเรื่อง
  ภาษาญี่ปุ่น 見逃がす
 93. มองข้ามไม่ได้
  ภาษาญี่ปุ่น 無視出来ない
 94. มองจ้องหน้ากัน,เอามาเทียบดูกัน,เลื่อนออกไปก่อน
  ภาษาญี่ปุ่น 見合せる
 95. มองจ้องหน้ากัน,เอามาเทียบดูกัน,เลื่อนออกไปก่อน
  ภาษาญี่ปุ่น 見合わす
 96. มองจ้องหน้ากัน,เอามาเทียบดูกัน,เลื่อนออกไปก่อน
  ภาษาญี่ปุ่น 見合わせる
 97. มองดูเฉย ๆ ไม่ทำอะไร
  ภาษาญี่ปุ่น 手をこまねく
 98. มองด้วยสายตาเย็นชาหรือรังเกียจ,มองด้วยสายตาดูถูก
  ภาษาญี่ปุ่น 白目で見る
 99. มองตาม
  ภาษาญี่ปุ่น 目送
 100. มองทะลุ,เปิดช่องทำให้โปร่งใสจนมองทะลุได้,เว้นระยะห่าง
  ภาษาญี่ปุ่น 透かす

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น หมวด ม"