คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น หมวด ห

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น หมวด ห ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาไทย - ญี่ปุ่น มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมคำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น หมวด ห

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น หมวด ห ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาไทย - ญี่ปุ่น มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. 1/10 (หนึ่งส่วนสิบ),ส่วนน้อย
  ภาษาญี่ปุ่น 一分
 2. 1 หลัง,1 เรื่อง,1 รายการ
  ภาษาญี่ปุ่น 一軒
 3. 5 ห่วง,โอลิมปิก
  ภาษาญี่ปุ่น 五倫
 4. หก
  ภาษาญี่ปุ่น 六つ
 5. หก
  ภาษาญี่ปุ่น 6つ
 6. หก
  ภาษาญี่ปุ่น
 7. หก,(น้ำตา)ไหล,เอ่อล้น,ถูกแสดงออกมา
  ภาษาญี่ปุ่น 零れる
 8. หกล้ม,กลิ้ง,ผันแปร
  ภาษาญี่ปุ่น 転ぶ
 9. หกล้ม,(แก้ม)ตอบ,(ร่างกาย)ผอมลีบ,(บริษัท)ล้ม
  ภาษาญี่ปุ่น こける
 10. หกเล็กลง
  ภาษาญี่ปุ่น 縮こまる
 11. หกเหลี่ยม
  ภาษาญี่ปุ่น 六角レンチ
 12. หกเหลี่ยม
  ภาษาญี่ปุ่น 六角
 13. หงส์
  ภาษาญี่ปุ่น 白鳥
 14. หงส์
  ภาษาญี่ปุ่น スワン
 15. หงอนไก่
  ภาษาญี่ปุ่น 鶏頭
 16. หงอนไก่
  ภาษาญี่ปุ่น 鶏冠
 17. หงอย,ซึม,เฉา,ห่อเหี่ยว
  ภาษาญี่ปุ่น 萎靡
 18. หงาย
  ภาษาญี่ปุ่น 仰向けに
 19. หงาย(หน้า),เงยหน้า
  ภาษาญี่ปุ่น 仰向け
 20. หงิม
  ภาษาญี่ปุ่น 控え目
 21. หงุดหงิด
  ภาษาญี่ปุ่น イライラする
 22. หงุดหงิด,กังวลใจ,ประสาท
  ภาษาญี่ปุ่น 神経を起こす
 23. หงุดหงิด,รำคาญ
  ภาษาญี่ปุ่น 苛立たしい
 24. หงุดหงิด,รำคาญ
  ภาษาญี่ปุ่น いら立たしい
 25. หงุดหงิด,หัวเสีย,ผมยุ่ง
  ภาษาญี่ปุ่น むしゃくしゃ
 26. หงุดหงิดที่ไม่เป็นไปตามที่คิด
  ภาษาญี่ปุ่น 歯痒い
 27. (หญิง)ห้าว,แก่นเหมือนผู้ชาย
  ภาษาญี่ปุ่น 御転婆
 28. (หญิง)ห้าว,แก่นเหมือนผู้ชาย
  ภาษาญี่ปุ่น お転婆
 29. หญิงขายตัว,นางโลม
  ภาษาญี่ปุ่น 遊女
 30. หญิงชรา,ยายแก่,แม่เฒ่า
  ภาษาญี่ปุ่น 老婆
 31. หญิงชราที่เป็นคนรับใช้
  ภาษาญี่ปุ่น 婆や
 32. หญิงต้อนรับตามบาร์หรือคาเฟ่ (ในช่วงสมัยเมจิจนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2)
  ภาษาญี่ปุ่น 女給
 33. หญิงทอผ้า,กลุ่มดาวหญิงทอผ้า
  ภาษาญี่ปุ่น 織女
 34. หญิงที่ขายประเวณี
  ภาษาญี่ปุ่น 売笑婦
 35. หญิงที่นอกใจสามี
  ภาษาญี่ปุ่น 姦婦
 36. หญิงที่ยึดมั่นในพุทธศาสนา
  ภาษาญี่ปุ่น 善女
 37. หญิงที่รักนวลสงวนตัว,หญิงที่ซื่อสัตย์ต่อสามี
  ภาษาญี่ปุ่น 貞女
 38. หญิงที่หย่ากับสามีและกลับมาอยู่บ้านเดิม
  ภาษาญี่ปุ่น 出戻り
 39. หญิงที่แต่งงานแล้วที่ทำงานบ้านเพียงอย่างเดียว
  ภาษาญี่ปุ่น 専業主婦
 40. หญิงที่ไม่ดีที่หลอกลวงผู้ชาย
  ภาษาญี่ปุ่น 毒婦
 41. หญิงนอกใจ,หญิงใจง่าย,หญิงหลายใจ
  ภาษาญี่ปุ่น 尻の軽い
 42. หญิงบริการแขกตามบาร์,เจ้าภาพหรือเจ้าของบ้านผู้หญิง
  ภาษาญี่ปุ่น ホステス
 43. หญิงพรหมจรรย์
  ภาษาญี่ปุ่น 未通女
 44. หญิงมีครรภ์
  ภาษาญี่ปุ่น 妊婦
 45. หญิงมีครรภ์และหญิงคลอดบุตร
  ภาษาญี่ปุ่น 妊産婦
 46. หญิงสาวที่มีรูปร่างยั่วยวน
  ภาษาญี่ปุ่น グラマーガール
 47. หญิงเจ้าของร้านอาหารหรือโรงแรม
  ภาษาญี่ปุ่น 女将
 48. หญิงแกร่ง,ผู้หญิงที่มีความสามารถเหนือผู้ชาย
  ภาษาญี่ปุ่น 女丈夫
 49. หญิงโสเภณี
  ภาษาญี่ปุ่น 売女
 50. หญิงโสเภณี
  ภาษาญี่ปุ่น 売春婦
 51. หญิงโสเภณีที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย,หญิงบริการ
  ภาษาญี่ปุ่น 娼妓
 52. หญิงไร้ยางอาย
  ภาษาญี่ปุ่น あば擦れ
 53. หญิงไร้ยางอาย
  ภาษาญี่ปุ่น 阿婆擦れ
 54. หญิงไร้ยางอาย
  ภาษาญี่ปุ่น 阿婆擦
 55. หญ้า
  ภาษาญี่ปุ่น 草本
 56. หญ้า
  ภาษาญี่ปุ่น
 57. หญ้า
  ภาษาญี่ปุ่น
 58. หญ้า,วัชพืช
  ภาษาญี่ปุ่น 雑草
 59. หญ้ากก
  ภาษาญี่ปุ่น 藺草
 60. หญ้ากก
  ภาษาญี่ปุ่น イグサ
 61. หญ้าถอดปล้อง
  ภาษาญี่ปุ่น 杉菜
 62. หญ้าที่แห้งเฉา
  ภาษาญี่ปุ่น 枯れ草
 63. หญ้าที่แห้งเฉา
  ภาษาญี่ปุ่น 枯草
 64. หญ้าปากควาย
  ภาษาญี่ปุ่น アキメヒシバ
 65. หญ้าพิษ
  ภาษาญี่ปุ่น 毒草
 66. หญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์
  ภาษาญี่ปุ่น 牧草
 67. หญ้าสีเขียว
  ภาษาญี่ปุ่น 青草
 68. หญ้าแห้ง
  ภาษาญี่ปุ่น 干草
 69. หญ้าแห้ง
  ภาษาญี่ปุ่น 干し草
 70. หญ้าแห้ง
  ภาษาญี่ปุ่น 乾草
 71. หด
  ภาษาญี่ปุ่น 縮む
 72. หด,สั้นลง
  ภาษาญี่ปุ่น 縮まる
 73. หดหู่
  ภาษาญี่ปุ่น 気を落とす
 74. หดหู่
  ภาษาญี่ปุ่น 憂鬱な
 75. หดหู่,ห่อเหี่ยว,อึดอัด,น่ารำคาญ
  ภาษาญี่ปุ่น 鬱陶しい
 76. หนทาง,ครรลอง,ระยะทาง
  ภาษาญี่ปุ่น 道のり
 77. หนทาง,วิธีการ,เส้นทางที่ควรเดิน,ช่องทาง
  ภาษาญี่ปุ่น 方途
 78. หนทาง,วิธีการหรือแผนการอันชาญฉลาด
  ภาษาญี่ปุ่น 機略
 79. หนทางข้างหน้า,อนาคต
  ภาษาญี่ปุ่น 前途
 80. หนทางที่ผ่านมา
  ภาษาญี่ปุ่น 歴程
 81. หนทางที่ยาว,งานที่ใช้เวลานาน
  ภาษาญี่ปุ่น 長丁場
 82. หนทางหนี,วิธีการเลี่ยงความรับผิดชอบ
  ภาษาญี่ปุ่น 逃げ道
 83. หนทางไกล
  ภาษาญี่ปุ่น 長途
 84. หนวกหู
  ภาษาญี่ปุ่น 煩い
 85. หนวกหู,น่ารำคาญ
  ภาษาญี่ปุ่น 煩い
 86. หนวกหู,น่ารำคาญ
  ภาษาญี่ปุ่น 五月蝿い
 87. หนวกหู,น่ารำคาญ
  ภาษาญี่ปุ่น 五月蠅い
 88. หนวกหู,สับสนยุ่งเหยิง
  ภาษาญี่ปุ่น 物騒がしい
 89. หนวกหู,เถียงกันด้วยเรื่องไร้สาระ
  ภาษาญี่ปุ่น 蛙鳴蝉噪
 90. หนวกหู,เอะอะ,ยุ่งเหยิงวุ่นวาย
  ภาษาญี่ปุ่น 騒々
 91. หนวกหู,เอะอะ,วุ่นวาย
  ภาษาญี่ปุ่น 騒騒しい
 92. หนวกหู,เอะอะ,วุ่นวาย
  ภาษาญี่ปุ่น 騒々しい
 93. หนวด
  ภาษาญี่ปุ่น 口髭
 94. หนวด,เครา
  ภาษาญี่ปุ่น
 95. หนวดของแมลงที่ใช้สัมผัส
  ภาษาญี่ปุ่น 触角
 96. หนวดสัมผัสของสัตว์ไม่มีกระดูสันหลัง ใช้เป็นอวัยวะรับความรู้สึกหรือหาอาหาร
  ภาษาญี่ปุ่น 触手
 97. หนอง
  ภาษาญี่ปุ่น
 98. หนอง,บึง
  ภาษาญี่ปุ่น
 99. หนอง,บึง
  ภาษาญี่ปุ่น 沼沢
 100. หนองที่มีเลือดปน
  ภาษาญี่ปุ่น 血膿

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น หมวด ห"