คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น หมวด ธ

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น หมวด ธ ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาไทย - ญี่ปุ่น มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมคำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น หมวด ธ

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น หมวด ธ ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาไทย - ญี่ปุ่น มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. ธง
  ภาษาญี่ปุ่น
 2. ธง
  ภาษาญี่ปุ่น
 3. ธง
  ภาษาญี่ปุ่น フラッグ
 4. ธง
  ภาษาญี่ปุ่น
 5. ธงขาว
  ภาษาญี่ปุ่น 白旗
 6. ธงชนิดหนึ่ง เป็นสัญลักษณ์บอกถึงกองทหาร วัด หัวเรือทำด้วยผ้าผืนเรียวยาวผูกติดกับปลายไม้ไผ่
  ภาษาญี่ปุ่น
 7. ธงชัย,ธงสามเหลี่ยมปลายแหลม,ธงประจำสถาบัน
  ภาษาญี่ปุ่น ペナント
 8. ธงชาติ
  ภาษาญี่ปุ่น 国旗
 9. ธงชาติอเมริกา
  ภาษาญี่ปุ่น 星条旗
 10. ธงชาติโอลิมปิก
  ภาษาญี่ปุ่น 五輪旗
 11. ธงนานาชาติ
  ภาษาญี่ปุ่น 万国旗
 12. ธงประจำโรงเรียน
  ภาษาญี่ปุ่น 校旗
 13. ธงปลายแหลมรูปสามเหลี่ยม ใช้ชักบนเสาเรือ
  ภาษาญี่ปุ่น 三角旗
 14. ธงรูปปลาคาร์ปที่ใช้ประดับในวันที่ 5 เดือนพฤษภาคม (วันเด็กผู้ชายของญี่ปุ่น)
  ภาษาญี่ปุ่น 鯉幟
 15. ธงรูปปลาคาร์ปที่ใช้ประดับในวันที่ 5 เดือนพฤษภาคม (วันเด็กผู้ชายของญี่ปุ่น)
  ภาษาญี่ปุ่น 鯉のぼり
 16. ธงสหประชาชาติ
  ภาษาญี่ปุ่น 国連旗
 17. ธงเล็ก ๆ ที่ใช้มือถือ,ธงสัญญาณ
  ภาษาญี่ปุ่น 手旗
 18. ธงแดง,ธงสัญญาณเตือนภัย,ธงของพรรคคอมมิวนิสต์
  ภาษาญี่ปุ่น 赤旗
 19. ธงโจรสลัด
  ภาษาญี่ปุ่น 海賊旗
 20. ธงไตรรงค์
  ภาษาญี่ปุ่น 三色旗
 21. ธนบัตร
  ภาษาญี่ปุ่น
 22. ธนบัตร
  ภาษาญี่ปุ่น 紙幣
 23. ธนบัตร 1000 เยน
  ภาษาญี่ปุ่น 千円札
 24. ธนบัตรที่ธนาคารผลิตโดยมีสัญญาว่าสามารถเปลี่นยเป็นเงินหรือทองตามมูลค่าธนบัตรได้ตลอดเวลา
  ภาษาญี่ปุ่น 兌換紙幣
 25. ธนบัตรที่ธนาคารออกจำหน่าย
  ภาษาญี่ปุ่น 銀行券
 26. ธนบัตรที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินตราได้
  ภาษาญี่ปุ่น 不換紙幣
 27. ธนัญชัยเศรษฐี
  ภาษาญี่ปุ่น タナンチャイ富豪
 28. ธนาคาร
  ภาษาญี่ปุ่น 銀行
 29. ธนาคาร
  ภาษาญี่ปุ่น バンク
 30. ธนาคารกลาง เป็นเรียกรวมหมายถึงธนาคารกลางของประเทศต่างๆ
  ภาษาญี่ปุ่น 中央銀行
 31. ธนาคารกลางญี่ปุ่น
  ภาษาญี่ปุ่น 日本銀行
 32. ธนาคารกลางญี่ปุ่น คำย่อของ 日本銀行
  ภาษาญี่ปุ่น 日銀
 33. ธนาคารกลางยุโรป
  ภาษาญี่ปุ่น 欧州中央銀行
 34. ธนาคารซึ่งได้รับอำนาจจากรัฐบาลให้ออกธนบัตรได้
  ภาษาญี่ปุ่น 兌換銀行
 35. ธนาคารตัวแทน
  ภาษาญี่ปุ่น 取次銀行
 36. ธนาคารตัวแทน,ธนาคารที่มีธุรกรรมด้วย,ธนาคารที่ใช้บริการ
  ภาษาญี่ปุ่น 取引銀行
 37. ธนาคารต่างประเทศ
  ภาษาญี่ปุ่น 外銀
 38. ธนาคารที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองใหญ่ และมีสาขาอยู่ในแต่ละท้องที่
  ภาษาญี่ปุ่น 都市銀行
 39. ธนาคารที่รับแลกเงินตราต่างประเทศ
  ภาษาญี่ปุ่น 外国為替銀行
 40. ธนาคารที่รับแลกเปลี่ยนเงินตรา
  ภาษาญี่ปุ่น 為替銀行
 41. ธนาคารสินเชื่อระยะยาว
  ภาษาญี่ปุ่น 長期信用銀行
 42. ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออก
  ภาษาญี่ปุ่น 輸銀
 43. ธนาคารเพื่อการพัฒนา
  ภาษาญี่ปุ่น 開発銀行
 44. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า
  ภาษาญี่ปุ่น 輸出入銀行
 45. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
  ภาษาญี่ปุ่น タイ輸出入銀行
 46. ธนาคารเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรม
  ภาษาญี่ปุ่น 興業銀行
 47. ธนาคารแห่งประเทศไทย
  ภาษาญี่ปุ่น タイ中央銀行
 48. ธนาคารโลก
  ภาษาญี่ปุ่น 世銀
 49. ธนาคารโลก,เวิลด์แบงก์
  ภาษาญี่ปุ่น 世界銀行
 50. ธนาคารใหญ่
  ภาษาญี่ปุ่น 大銀行
 51. ธนาณัติ
  ภาษาญี่ปุ่น 郵便為替
 52. ธนูแบบทางตะวันตก
  ภาษาญี่ปุ่น 洋弓
 53. ธนูและปืน
  ภาษาญี่ปุ่น 飛び道具
 54. ธรณีประตู
  ภาษาญี่ปุ่น 敷居置
 55. ธรณีประตู
  ภาษาญี่ปุ่น 閾値
 56. ธรณีประตู
  ภาษาญี่ปุ่น 敷居
 57. ธรณีฟิสิกส์
  ภาษาญี่ปุ่น 地球物理学
 58. ธรณีวิทยา
  ภาษาญี่ปุ่น ジオロジー
 59. ธรณีวิทยา
  ภาษาญี่ปุ่น 地質学
 60. ธรณีวิทยา,การศึกษาเกี่ยวกับโลก
  ภาษาญี่ปุ่น 地学
 61. ธรณีวิทยา ที่ศึกษาเรื่องหิน,การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับโครงสร้าง ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและประเภทของหิน
  ภาษาญี่ปุ่น 岩石学
 62. ธรรมจักร
  ภาษาญี่ปุ่น 法輪
 63. ธรรมชาติ
  ภาษาญี่ปุ่น 天然
 64. ธรรมชาติ
  ภาษาญี่ปุ่น 自然
 65. ธรรมชาติ
  ภาษาญี่ปุ่น ネーチャー
 66. ธรรมชาติ,การสร้างสรรค์
  ภาษาญี่ปุ่น 造化
 67. ธรรมชาติของคนที่ติดตัวมาแต่กำเนิด,ลักษณะที่ติดตัวมาแต่กำเนิด
  ภาษาญี่ปุ่น 天性
 68. ธรรมชาตินิยม
  ภาษาญี่ปุ่น 自然主義
 69. ธรรมชาติวิทยา,วิทยาศาตร์ธรรมชาติ
  ภาษาญี่ปุ่น 自然科学
 70. ธรรมชาติอันงดงาม
  ภาษาญี่ปุ่น 花鳥風月
 71. ธรรมดา
  ภาษาญี่ปุ่น 普通
 72. ธรรมดา,งั้น ๆ
  ภาษาญี่ปุ่น 凡庸
 73. ธรรมดา,สามัญ
  ภาษาญี่ปุ่น 通俗
 74. ธรรมดา,ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ
  ภาษาญี่ปุ่น まあまあ
 75. ธรรมดาสามัญ
  ภาษาญี่ปุ่น 通俗的
 76. ธรรมดาสามัญ,มีอยู่ดาษดื่น
  ภาษาญี่ปุ่น 平凡
 77. ธรรมนียมปกติ
  ภาษาญี่ปุ่น 常例
 78. ธรรมะ
  ภาษาญี่ปุ่น 仏道
 79. ธรรมะ,ตุ๊กตาล้มลุกดารุมะ
  ภาษาญี่ปุ่น 達磨
 80. ธรรมาภิบาล
  ภาษาญี่ปุ่น コーポレートガバナンス
 81. ธรรมเนียม,ความเคยชินของสัมคมนั้น ๆ
  ภาษาญี่ปุ่น 慣習
 82. ธรรมเนียม,จารีต,ประเพณี,จารีตนิยม
  ภาษาญี่ปุ่น 歴伝
 83. ธรรมเนียมปกติ,ส่วนใหญ่,โดยทั่วไป
  ภาษาญี่ปุ่น 通例
 84. ธรรมเนียมปฏิบัติดที่ไม่ได้ในสมัยนั้น
  ภาษาญี่ปุ่น 時弊
 85. ธรรมเนียมหรือแบบแผนที่ไม่ดี
  ภาษาญี่ปุ่น 弊風
 86. ธัญญาหาร,ธัญพืช (ยกเว้นข้าวและข้าวสาลี)
  ภาษาญี่ปุ่น 雑穀
 87. ธัญพืช
  ภาษาญี่ปุ่น 穀物
 88. ธัญพืช 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวสาลี ถั่ว ลูกเดือย ข้าวฟ่าง
  ภาษาญี่ปุ่น 五穀
 89. ธันวาคม
  ภาษาญี่ปุ่น 十二月
 90. ธันวาคม
  ภาษาญี่ปุ่น 十二月
 91. ธาตุ (ศัพท์ทางเคมี)
  ภาษาญี่ปุ่น 元素
 92. ธาตุกัมมันตรังสี
  ภาษาญี่ปุ่น 放射性元素
 93. ธาตุคาเลียม เป็นธาตุโลหะสีขาวเหมือนเงิน
  ภาษาญี่ปุ่น カリウム
 94. ธาตุซิลิกอน (Si)
  ภาษาญี่ปุ่น ケイ素
 95. ธาตุซิลิกอน (Si)
  ภาษาญี่ปุ่น 珪素
 96. ธาตุซิลิกอน (Si)
  ภาษาญี่ปุ่น 硅素
 97. ธาตุซีเซียม
  ภาษาญี่ปุ่น セシウム
 98. ธาตุธอเรียม
  ภาษาญี่ปุ่น トリウム
 99. ธาตุธีเรียม (สัญลักษณ์ Ce)
  ภาษาญี่ปุ่น セリウム
 100. ธาตุนีออน (Ne)
  ภาษาญี่ปุ่น ネオン

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น หมวด ธ"