คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น หมวด พ

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น หมวด พ ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาไทย - ญี่ปุ่น มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมคำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น หมวด พ

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น หมวด พ ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาไทย - ญี่ปุ่น มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. 1 เพลง
  ภาษาญี่ปุ่น 一曲
 2. พก,พกพา
  ภาษาญี่ปุ่น 携帯する
 3. พก,พกพา
  ภาษาญี่ปุ่น 身に付ける
 4. พกติดตัว,เดินถือ
  ภาษาญี่ปุ่น 持ち歩く
 5. พกพาได้,นำติดตัวไปได้
  ภาษาญี่ปุ่น ポータブル
 6. พจนานุกรม
  ภาษาญี่ปุ่น 辞典
 7. พจนานุกรม
  ภาษาญี่ปุ่น 字引
 8. พจนานุกรม
  ภาษาญี่ปุ่น 辞書
 9. พจนานุกรม
  ภาษาญี่ปุ่น 辞林
 10. พจนานุกรมคำพ้อง (synonyms) และคำที่มีความหมายตรงกันข้าม (antonyms)
  ภาษาญี่ปุ่น 類義語辞典
 11. พจนานุกรมญี่ปุ่น-สเปน
  ภาษาญี่ปุ่น 日西辞典
 12. พจนานุกรมญี่ปุ่น-อังกฤษ
  ภาษาญี่ปุ่น 和英辞書
 13. พจนานุกรมญี่ปุ่น-อังกฤษ
  ภาษาญี่ปุ่น 和英辞典
 14. พจนานุกรมญี่ปุ่น-เยอรมัน
  ภาษาญี่ปุ่น 和独辞典
 15. พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น-ญี่ปุ่น
  ภาษาญี่ปุ่น 国語辞典
 16. พจนานุกรมอังกฤษ-ญี่ปุ่น
  ภาษาญี่ปุ่น 英和辞典
 17. พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์
  ภาษาญี่ปุ่น 電子辞書
 18. พจนานุกรมไฟฟ้า
  ภาษาญี่ปุ่น 電池辞書
 19. พญายม,มัจจุราช
  ภาษาญี่ปุ่น 閻魔
 20. พนักงาน
  ภาษาญี่ปุ่น 店員
 21. พนักงาน
  ภาษาญี่ปุ่น 職員
 22. พนักงาน,ลูกจ้าง
  ภาษาญี่ปุ่น 従業員
 23. พนักงาน,สมาชิก,เจ้าหน้าที่
  ภาษาญี่ปุ่น
 24. พนักงานกินเงินเดือน,พนักงานบริษัท
  ภาษาญี่ปุ่น サラリーマン
 25. พนักงานขนของให้แขกตามโรงแรมหรือสถานีรถไฟ
  ภาษาญี่ปุ่น ポーター
 26. พนักงานขาย,เซลส์แมน
  ภาษาญี่ปุ่น 営業マン
 27. พนักงานขายหญิง
  ภาษาญี่ปุ่น 女店員
 28. พนักงานขายอิสระ
  ภาษาญี่ปุ่น ダイレクトセールス
 29. พนักงานชั้นผู้น้อย
  ภาษาญี่ปุ่น 下っ端
 30. พนักงานดับเพลิง
  ภาษาญี่ปุ่น 消防士
 31. พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน,กราวน์โฮสเตส
  ภาษาญี่ปุ่น グランドホステス
 32. พนักงานที่ทำงานในเรือหรือเครื่องบิน
  ภาษาญี่ปุ่น 乗組員
 33. พนักงานที่ทำหน้าที่ต้องไปติดต่อกับลูกค้านอกบริษัท
  ภาษาญี่ปุ่น 外交員
 34. พนักงานที่มีหน้าที่รับคำสั่งไปปฏิบัติ
  ภาษาญี่ปุ่น 執達吏
 35. พนักงานธนาคาร ย่อมาจาก 銀行員
  ภาษาญี่ปุ่น 行員
 36. พนักงานบริการประจำรถหรือเครื่องบิน
  ภาษาญี่ปุ่น 添乗員
 37. พนักงานบริษัท
  ภาษาญี่ปุ่น 会社員
 38. พนักงานบริษัท
  ภาษาญี่ปุ่น 社員
 39. พนักงานบริษัท,คนทำงานนั่งโต๊ะ
  ภาษาญี่ปุ่น ホワイトカラー
 40. พนักงานบริษัททั่วไป
  ภาษาญี่ปุ่น 平社員
 41. พนักงานประจำ
  ภาษาญี่ปุ่น 正社員
 42. พนักงานประจำ
  ภาษาญี่ปุ่น 駐在員
 43. พนักงานประจำ,เจ้าหน้าที่ประจำ
  ภาษาญี่ปุ่น 専従者
 44. พนักงานผู้น้อย
  ภาษาญี่ปุ่น 準社員
 45. พนักงานพิมพ์ดีด
  ภาษาญี่ปุ่น タイピスト
 46. พนักงานรับเงิน (ในธนาคาร)
  ภาษาญี่ปุ่น 収納係り
 47. พนักงานสถานีรถไฟ
  ภาษาญี่ปุ่น 駅員
 48. พนักงานสูบส้วม
  ภาษาญี่ปุ่น 汲み取り業者
 49. พนักงานส่งของ
  ภาษาญี่ปุ่น 配達人
 50. พนักงานเก็บขยะ
  ภาษาญี่ปุ่น 清掃夫
 51. พนักงานเก็บค่าโดยสาร,กระเป๋ารถเมล์,พนักงานตรวจตั๋ว
  ภาษาญี่ปุ่น 車掌
 52. พนักงานเก็บเงิน
  ภาษาญี่ปุ่น レジ
 53. พนักงานเก็บเงิน,แคชเชียร์
  ภาษาญี่ปุ่น レジ係
 54. พนักงานเก่า
  ภาษาญี่ปุ่น 旧社員
 55. พนักงานเดินตั๋ว
  ภาษาญี่ปุ่น 案内係
 56. พนักงานเรียก
  ภาษาญี่ปุ่น 客引き
 57. พนักงานเสิร์ฟชาย,บ๋อย
  ภาษาญี่ปุ่น ウェーター
 58. พนักงานเสิร์ฟชาย,บ๋อย
  ภาษาญี่ปุ่น ウエーター
 59. พนักงานเสิร์ฟหญิง
  ภาษาญี่ปุ่น 仲居
 60. พนักงานเสิร์ฟหญิง
  ภาษาญี่ปุ่น ウエートレス
 61. พนักงานเสิร์ฟหญิง
  ภาษาญี่ปุ่น ウェートレス
 62. พนักงานในแผนก,สมาขิกชมรม
  ภาษาญี่ปุ่น 部員
 63. พนักงานใหม่
  ภาษาญี่ปุ่น 新入社員
 64. พนักพิง(ของเก้าอี้)
  ภาษาญี่ปุ่น 背凭れ
 65. พนัน,เดิมพันด้วย
  ภาษาญี่ปุ่น 賭ける
 66. พนันบอล
  ภาษาญี่ปุ่น サッカー賭博
 67. พบ
  ภาษาญี่ปุ่น 会う
 68. พบ,เจอ
  ภาษาญี่ปุ่น 逢う
 69. พบ,เจอ
  ภาษาญี่ปุ่น 出逢う
 70. พบ,เจอ
  ภาษาญี่ปุ่น 会う
 71. พบ เจอ (เป็นกริยาถ่อมตัวของ 会う),ไปพบ
  ภาษาญี่ปุ่น お目に掛かる
 72. พบ เจอ (เป็นกริยาถ่อมตัวของ 会う),ไปพบ
  ภาษาญี่ปุ่น お目にかかる
 73. พบ เจอ (เป็นกริยาถ่อมตัวของ 会う),ไปพบ
  ภาษาญี่ปุ่น 御目にかかる
 74. พบ เจอ (เป็นกริยาถ่อมตัวของ 会う),ไปพบ
  ภาษาญี่ปุ่น 御目に掛かる
 75. พบกันอีก,พบกันใหม่
  ภาษาญี่ปุ่น いずれまた
 76. พบกันโดยบังเอิญ (ใช้กับคน)
  ภาษาญี่ปุ่น 出会う
 77. พบกันโดยบังเอิญ (ใช้กับสัตว์หรือสิ่งของ)
  ภาษาญี่ปุ่น 出合う
 78. พบกับเรื่องร้ายแรง,พบกับเรื่องวุ่นวายแทบแย่
  ภาษาญี่ปุ่น 散々な目に合う
 79. พบเข้าโดยบังเอิญ
  ภาษาญี่ปุ่น 行き逢う
 80. พบเข้าโดยบังเอิญ
  ภาษาญี่ปุ่น 行き合う
 81. พบโดยบังเอิญ
  ภาษาญี่ปุ่น 出くわす
 82. พยักหน้า
  ภาษาญี่ปุ่น 頷く
 83. พยักหน้า
  ภาษาญี่ปุ่น 頷く
 84. พยัญชนะ
  ภาษาญี่ปุ่น 子音
 85. พยัญชนะ
  ภาษาญี่ปุ่น 字音
 86. พยัญชนะต้น,อักษรนำหน้า
  ภาษาญี่ปุ่น 頭文字
 87. พยัญชนะที่ไม่ออกเสียง,หนังเงียบ
  ภาษาญี่ปุ่น サイレント
 88. พยากรณ์
  ภาษาญี่ปุ่น 予測する
 89. พยากรณ์,ทำนาย
  ภาษาญี่ปุ่น 占う
 90. พยางค์
  ภาษาญี่ปุ่น 音節
 91. พยางค์ที่ลงท้ายด้วยเสียงพยัญชนะ
  ภาษาญี่ปุ่น 閉音節
 92. พยาธิตัวตืด
  ภาษาญี่ปุ่น 条虫
 93. พยาธิตัวแบน
  ภาษาญี่ปุ่น ジストマ
 94. พยาธิลำไส้
  ภาษาญี่ปุ่น 回虫
 95. พยาธิวิทยา,โรควิทยา
  ภาษาญี่ปุ่น 病理学
 96. พยาธิเส้นด้าย,พยาธิเข็มหมุด
  ภาษาญี่ปุ่น 蟯虫
 97. พยาน
  ภาษาญี่ปุ่น 証人
 98. พยาบาล
  ภาษาญี่ปุ่น 看護する
 99. พยายาม,ยืนยัน,แน่วแน่ไม่ย่อท้อ,พยายามอย่างเต็มที่
  ภาษาญี่ปุ่น 頑張る
 100. พยายาม,อดทน,เสียสละ,ทำเพื่อผู้อื่น,มานะบากบั่น
  ภาษาญี่ปุ่น 努める

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น หมวด พ"