คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น หมวด ฉ

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น หมวด ฉ ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาไทย - ญี่ปุ่น มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมคำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น หมวด ฉ

คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น หมวด ฉ ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาไทย - ญี่ปุ่น มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. ฉกฉวย,ขโมย,แฉลบ,เฉียด,ผ่านเข้ามา (ในความคิด) แวบหนึ่ง
  ภาษาญี่ปุ่น 掠める
 2. ฉกฉวย,ชุบมือเปิบ,แย่งไป,ขโมย
  ภาษาญี่ปุ่น 横取りする
 3. ฉนวน
  ภาษาญี่ปุ่น 碍子
 4. ฉนวน
  ภาษาญี่ปุ่น インシュレーター
 5. ฉนวน
  ภาษาญี่ปุ่น 絶縁体
 6. ฉนวนป้องกันความร้อน
  ภาษาญี่ปุ่น 断熱材
 7. ฉนวนไฟฟ้า
  ภาษาญี่ปุ่น 誘電体
 8. ฉบับจริง,ต้นฉบับจริง
  ภาษาญี่ปุ่น 正本
 9. ฉบับถัดไป,เล่มถัดไป
  ภาษาญี่ปุ่น 次号
 10. ฉบับมาตรฐาน,ฉบับสมบูรณ์ที่สุด
  ภาษาญี่ปุ่น 定本
 11. ฉบับย่อ
  ภาษาญี่ปุ่น 縮刷版
 12. ฉบับย่อ
  ภาษาญี่ปุ่น 縮小版
 13. ฉบับย่อ
  ภาษาญี่ปุ่น 簡略版
 14. ฉมวก
  ภาษาญี่ปุ่น
 15. ฉลอง,แสดงความยินดี,อวยพร,ให้ของเพื่อเป็นการแสดงความยินดี
  ภาษาญี่ปุ่น 祝う
 16. ฉลาก,ป้าย,เครื่องลางของขลัง
  ภาษาญี่ปุ่น
 17. ฉลาด
  ภาษาญี่ปุ่น 利口
 18. ฉลาด
  ภาษาญี่ปุ่น 賢い
 19. ฉลาด,หลักแหลม
  ภาษาญี่ปุ่น 機才
 20. ฉลาดมาก,คนที่ฉลาดมาก
  ภาษาญี่ปุ่น 大賢
 21. ฉลาดหลักแหลม
  ภาษาญี่ปุ่น 明敏
 22. ฉลาดหลักแหลม
  ภาษาญี่ปุ่น 賢明
 23. ฉลาดหลักแหลม
  ภาษาญี่ปุ่น 目から鼻へ抜ける
 24. ฉลาดเลิศ,ปราดเปรื่อง
  ภาษาญี่ปุ่น 英明
 25. ฉลาดแกมโกง
  ภาษาญี่ปุ่น ずる賢い
 26. ฉลาดแกมโกง,ขี้เหนียว,เอาเปรียบ
  ภาษาญี่ปุ่น せこい
 27. ฉลาม
  ภาษาญี่ปุ่น
 28. ฉลาม
  ภาษาญี่ปุ่น
 29. ฉลามวาฬ
  ภาษาญี่ปุ่น ジンベエザメ
 30. ฉลามหัวค้อน
  ภาษาญี่ปุ่น ハンマーヘッドシャーク
 31. ฉลามหัวค้อน
  ภาษาญี่ปุ่น シュモクザメ
 32. ฉลามเสือ
  ภาษาญี่ปุ่น イタチザメ
 33. ฉวย,คว้าหมับ,ตะครุบ
  ภาษาญี่ปุ่น 鷲掴み
 34. ฉวยโอกาส,ถือเป็นโอกาส,ถือเอาประโยชน์
  ภาษาญี่ปุ่น 乗じる
 35. ฉวยโอกาส,หลอกใช้,ชิงลงมือก่อน
  ภาษาญี่ปุ่น 出し抜く
 36. ฉวยโอกาสที่,ลงบัญชี,ลงรายการ
  ภาษาญี่ปุ่น 付け込む
 37. ฉับพลัน
  ภาษาญี่ปุ่น 突然に
 38. ฉับพลัน
  ภาษาญี่ปุ่น 瞬間
 39. ฉาก,จอ,ม่านกั้น,เครื่องบัง
  ภาษาญี่ปุ่น スクリーン
 40. ฉากกั้น
  ภาษาญี่ปุ่น 間仕切り
 41. ฉากกั้น
  ภาษาญี่ปุ่น 間じきり
 42. ฉากกั้นที่มีการปิดทอง
  ภาษาญี่ปุ่น 金屏風
 43. ฉากกั้นห้อง
  ภาษาญี่ปุ่น 衝立
 44. ฉากจบ,ตอนสุดท้าย
  ภาษาญี่ปุ่น 終幕
 45. ฉากจริง ๆ,ทิวทัศน์จริง ๆ
  ภาษาญี่ปุ่น 実景
 46. ฉากที่กั้นห้องหรือกำบังลม
  ภาษาญี่ปุ่น 屏風
 47. ฉากบังหน้า
  ภาษาญี่ปุ่น 隠れ蓑
 48. ฉากบังหน้า
  ภาษาญี่ปุ่น 隠れみの
 49. ฉากยิ่งใหญ่ตระการตาในละครหรือภาพยนตร์
  ภาษาญี่ปุ่น スペクタクル
 50. ฉากละคร,ซีน
  ภาษาญี่ปุ่น シーン
 51. ฉากหลัง
  ภาษาญี่ปุ่น 背景
 52. ฉากแรก(ของการแสดง),ขั้นแรก,เริ่มแรก
  ภาษาญี่ปุ่น 序幕
 53. ฉางข้าว,ยุ้งฉาง
  ภาษาญี่ปุ่น 米蔵
 54. ฉางข้าว,ยุ้งฉาง
  ภาษาญี่ปุ่น 米倉
 55. ฉาบ
  ภาษาญี่ปุ่น シンバル
 56. ฉาบฉวย,แบบขอไปที
  ภาษาญี่ปุ่น 一時のぎの
 57. ฉาย
  ภาษาญี่ปุ่น 上映する
 58. ฉายา
  ภาษาญี่ปุ่น あだな
 59. ฉายา,ชื่อเล่น
  ภาษาญี่ปุ่น 渾名
 60. ฉายา,ชื่อเล่น
  ภาษาญี่ปุ่น 綽名
 61. ฉายให้ปรากฏ
  ภาษาญี่ปุ่น 映す
 62. ฉิวเฉียด,จวนเจียน
  ภาษาญี่ปุ่น ぎりぎり
 63. ฉีก
  ภาษาญี่ปุ่น 破く
 64. ฉีก
  ภาษาญี่ปุ่น さぎる
 65. (ฉีก)ขาด,แตก,พังทลาย
  ภาษาญี่ปุ่น 破れる
 66. ฉีก,ทำขาด
  ภาษาญี่ปุ่น 劈く
 67. ฉีก,ทำขาด,ทำแตก,ทำลาย,แหกคุก,ละเมิด
  ภาษาญี่ปุ่น 破る
 68. ฉีก,ทำให้แยกทางกัน
  ภาษาญี่ปุ่น 引き裂く
 69. ฉีก,ทำให้แยกทางกัน
  ภาษาญี่ปุ่น 引裂く
 70. ฉีก,ฟัน(มีด),แยก,ชำแหละ,ผ่า,ปริ,ทำให้ห่างเหินไป,ทำให้บาดหมาง
  ภาษาญี่ปุ่น 裂く
 71. ฉีกออก,ลอกออก
  ภาษาญี่ปุ่น 剥がす
 72. ฉีดยา
  ภาษาญี่ปุ่น 注射する
 73. ฉี่
  ภาษาญี่ปุ่น おしっこする
 74. ฉี่
  ภาษาญี่ปุ่น しっこ
 75. ฉี่
  ภาษาญี่ปุ่น おしっこ
 76. ฉี่ราด,การฉี่รดที่นอนโดยไม่รู้สึกตัว
  ภาษาญี่ปุ่น 尿失禁
 77. ฉุกเฉิน
  ภาษาญี่ปุ่น 非常
 78. ฉุกเฉิน
  ภาษาญี่ปุ่น 緊急
 79. ฉุกเฉิน
  ภาษาญี่ปุ่น 非常の
 80. ฉุกเฉิน,ล่อแหลม,วิกฤต
  ภาษาญี่ปุ่น 危急
 81. ฉุกเฉิน,วิกฤตการณ์,สถานการณ์ล่อแหลม
  ภาษาญี่ปุ่น 危機
 82. ฉุกเฉิน,เป็นตายเท่ากัน,ขั้นวิกฤต
  ภาษาญี่ปุ่น 危篤
 83. ฉุน,โกรธ
  ภาษาญี่ปุ่น 頭に来る
 84. ฉูดฉาด
  ภาษาญี่ปุ่น 目立った
 85. เฉพาะกิจ,พิเศษ,(ประชุม)วิสามัญ,ชั่วคราว
  ภาษาญี่ปุ่น 臨時
 86. เฉพาะคนในไม่มีคนนอก
  ภาษาญี่ปุ่น 水入らず
 87. เฉพาะแห่ง,เฉพาะที่
  ภาษาญี่ปุ่น 局地的
 88. เฉย,ไม่สะทกสะท้าน,ง่ายดาย,หมู ๆ
  ภาษาญี่ปุ่น へいちゃら
 89. เฉย ๆ
  ภาษาญี่ปุ่น じっとしている
 90. เฉลียง,หน้ามุข,นอกชาน
  ภาษาญี่ปุ่น バルコニー
 91. เฉลียงไม้กระดานของบ้านแบบญี่ปุ่น
  ภาษาญี่ปุ่น 縁側
 92. เฉลี่ย,ประมาณ,ราว ๆ สัก
  ภาษาญี่ปุ่น
 93. เฉอะแฉะ,เจี๊ยวจ๊าว
  ภาษาญี่ปุ่น べちゃべちゃ
 94. เฉอะแฉะ,เปียกชื้น
  ภาษาญี่ปุ่น 湿る
 95. เฉิดฉาย
  ภาษาญี่ปุ่น 鮮麗
 96. เฉียง,เอียง
  ภาษาญี่ปุ่น 斜め
 97. เฉียด,ฉิวเฉียด,หวุดหวิด,จวนเจียน,(ใกล้กันจน)เกือบจะสัมผัส,อย่างขัดกัน,เข้ากันไม่ได้
  ภาษาญี่ปุ่น 擦れ擦れ
 98. เฉียบแหลม,หัวไว,ไหวพริบดี
  ภาษาญี่ปุ่น 鋭敏
 99. เฉื่อย,ช้า,หละหลวม,ละเลย
  ภาษาญี่ปุ่น 緩慢
 100. เฉื่อยชา,เอื่อย ๆ
  ภาษาญี่ปุ่น 物憂い

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำศัพท์ไทย – ญี่ปุ่น หมวด ฉ"