คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

(จิตใจ)คึกคัก,เล่น ๆ ไม่คิดจริงจัง

คำศัพท์ภาษาไทย

v5k ›

浮つく

ภาษาญี่ปุ่นうわつく

1