ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "(จิตใจ)คึกคัก,เล่น ๆ ไม่คิดจริงจัง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    (จิตใจ)คึกคัก,เล่น ๆ ไม่คิดจริงจัง

    浮つく

    ภาษาญี่ปุ่น うわつく

    ประเภท v5k

คำศัพท์ภาษาไทย หมวด "v5k" เหมือนกับ "(จิตใจ)คึกคัก,เล่น ๆ ไม่คิดจริงจัง"   ได้แก่