สำนวนภาษาอังกฤษ

Doing As You're Told

ตัวอย่างI want to stay up. I am not tired. Reply: Do as you are told and go to bed right now.

 ภาพประกอบ

  • Doing As You're Told แปลว่า?, สำนวนภาษาอังกฤษ Doing As You're Told ตัวอย่าง I want to stay up. I am not tired. Reply: Do as you are told and go to bed right now.

 สำนวนภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

Act As Someone All Told As Drunk As A Skunk Cannot Help Doing Something Capable Of Doing Something Digging Your Own Grave Doing The Honors Doing The Job Doing The Trick Doing Wonders Doing Your Homework Doing Your Stuff

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Doing As You're Told"

 Idioms จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"