Idioms

Idiom สำนวนภาษาอังกฤษ พร้อมตัวอย่าง และคำแปล

Idiom คือ สำนวน ซึ่งหมายถึงถ้อยคำที่ไม่ได้มีความหมายตรงตัวตามความหมายของคำนั้น ๆ เมื่ออยู่รวมกับคำอื่นเกิดเป็นคำที่มีความหมายใหม่

Idiom คืออะไร

Idiom คือ สำนวนในภาษาอังกฤษ ซึ่งหมายถึง คำหรือศัพท์ที่ไม่ได้มีความหมายตรงตัวของมันนั่นเอง ตัวอย่างเช่น ในทางภาษาไทยคำว่า "ได้ทีขี่แพะไล่" ซึ่งความหมายจริง ๆ เราไม่ได้ไปขี่แพะไล่ใคร แต่หมายถึงการซ้ำเติมเมื่ออีกฝ่ายเพลี่ยงพล้ำ ซึ่งในทำนองเดียวกันของสำนวนภาษาอังกฤษก็มีมากมายหลายประโยคอยู่ ทั้งที่คุ้นหู เพราะอาจจะใช้กันเยอะ และทั้งที่ไม่คุ้นหู เพราะในชีวิตประจำวันเราไม่เคยได้ยิน แต่อาจจะมีการใช้งานในหมู่เจ้าของภาษากันเป็นประจำอยู่แล้วก็ได้ 

 

เหตุผลที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้สำนวนภาษาอังกฤษไว้ก็เพราะว่า เราจะได้เข้าใจประโยคได้ตรงและถูกต้องตามบริบท เช่น เมื่อมีคำว่า so far นั่นไม่ได้แปลว่า ไกลมากแต่หมายความว่าจนถึงทุกวันนี้หรือเพียงแค่นี้ เป็นต้น

ฝึกวันละนิดแล้วจะคล่องเอง

@kittipongint ได้ช่วยรวบรวมสำนวนภาษาอังกฤษพร้อมตัวอย่างมาไว้ให้ทุกท่านได้อ้างอิงหรือเรียนรู้ฝึกฝนได้ที่นี่ หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมือถือได้จากลองก์ด้านล่างก็ได้เช่นกัน ซึ่งน่าจะส่งผลดีสำหรับผู้ที่สนใจฝึกฝนภาษาอังกฤษ สำนวนที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจภาษาอังกฤษได้มากขึ้น และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมืออาชีพเลยหล่ะ ฝึกฝนกันไปวันละนิด ก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ในวันหน้าอย่างแน่นอน

Download PDF สำนวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อย

สำหรับใครที่อยากได้สำนวนภาษาอังกฤษ ในรูปแบบไฟล์ PDF สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

สำนวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง สำนวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อย
ดาวน์โหลด

 หมวดหมู่ ภาษาอังกฤษ
ชอบเนื้อหาชุดนี้ กดให้คะแนน 5 ดาวกับเราได้เลยจ้า

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Idiom สำนวนภาษาอังกฤษ พร้อมตัวอย่าง และคำแปล"