คุณกำลังมองหาคำไหนอยู่?


ดูเพิ่มเติม!!! Idiom

Idiom คือ สำนวน ซึ่งหมายถึงถ้อยคำที่ไม่ได้มีความหมายตรงตัวตามความหมายของคำนั้น ๆ เมื่ออยู่รวมกับคำอื่นเกิดเป็นคำที่มีความหมายใหม่

ดูตามหมวดหมู่