Idiom

Idiom คือ สำนวน ซึ่งหมายถึงถ้อยคำที่ไม่ได้มีความหมายตรงตัวตามความหมายของคำนั้น ๆ เมื่ออยู่รวมกับคำอื่นเกิดเป็นคำที่มีความหมายใหม่

ดาวน์โหลดเพื่อใช้งานบนมือถือ

การใช้งานบนเว็บไชต์มีฟังก์ชันการใช้งานที่ครบถ้วน แต่การใช้งานแอปพลิเคชันบนมือสะดวกกว่า
เรามีให้ดาวน์โหลดไว้ใช้บนมือถือของคุณ โหลดได้เลย