ค้นหาIdioms

สำนวนภาษาอังกฤษ "A Babe In The Woods"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    A Babe In The Woods

    ตัวอย่าง What do you know? You are just a babe in the woods

    Idioms

    Listen to voicemalefemale