สำนวนภาษาอังกฤษ

All Told

ตัวอย่างHow much money is missing? Reply: All told, 300 dollars.

 ภาพประกอบ

  • All Told แปลว่า?, สำนวนภาษาอังกฤษ All Told ตัวอย่าง How much money is missing? Reply: All told, 300 dollars.

 สำนวนภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

A Bed Of Roses All Dressed Up All For Something All Gone All Greek All Night Long All Out War All Over All Over Again All Set All The Rage Doing As You're Told

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "All Told"

 Idioms จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"