สำนวนสุภาษิต

Be quick to hear and slow to speak.

แปลว่าฟังให้เร็ว พูดให้ช้า

สำนวนสุภาษิตไทยคิดก่อนพูด

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • Be quick to hear and slow to speak.

 สำนวนสุภาษิต ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "Be quick to hear and slow to speak."

 สุภาษิต ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"