สำนวนสุภาษิต

After a storm comes a calm.

แปลว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอ

สำนวนสุภาษิตไทยชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • After a storm comes a calm.

 สำนวนสุภาษิต ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "After a storm comes a calm."

 สุภาษิต ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"