ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "รัดเข็มขัด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    รัดเข็มขัด

    หมายถึง ประหยัด เช่น ในภาวะที่เศรษฐกิจไม่ดี ประชาชนต้องรัดเข็มขัด.

    สำนวนไทย