ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "(แขกที่)มานั่งคุยนาน ๆ แล้วไม่ค่อยยอมกลับ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    (แขกที่)มานั่งคุยนาน ๆ แล้วไม่ค่อยยอมกลับ

    尻が長い

    ภาษาญี่ปุ่น しりがながい

    ประเภท exp

คำศัพท์ภาษาไทย หมวด "exp" เหมือนกับ "(แขกที่)มานั่งคุยนาน ๆ แล้วไม่ค่อยยอมกลับ"   ได้แก่