ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น "เหมือนจะ..."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เหมือนจะ...

    らしい

    ภาษาญี่ปุ่น らしい

    ประเภท aux-adj

คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น ที่คล้ายกับ "เหมือนจะ..."   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น หมวด "aux-adj" เหมือนกับ "เหมือนจะ..."   ได้แก่