ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "เหมาะสม"

- มีทั้งหมด 6 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/6

  เหมาะสม

  見合

  ภาษาญี่ปุ่น みあ

  ประเภท n

 • 2/6

  เหมาะสม

  妥当

  ภาษาญี่ปุ่น だとう

  ประเภท adj-na

 • 3/6

  เหมาะสม

  相応

  ภาษาญี่ปุ่น そうおう

  ประเภท adj-na

 • 4/6

  เหมาะสม

  相応しい

  ภาษาญี่ปุ่น ふさわしい

  ประเภท adj-i

 • 5/6

  เหมาะสม

  ภาษาญี่ปุ่น てき

  ประเภท n

 • 6/6

  เหมาะสม

  適する

  ภาษาญี่ปุ่น てきする

  ประเภท vs-s