ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "(เลวร้าย)เกินกว่าจะนิ่งดูโดยไม่ว่ากล่าวได้"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    (เลวร้าย)เกินกว่าจะนิ่งดูโดยไม่ว่ากล่าวได้

    目に余る

    ภาษาญี่ปุ่น めにあまる

    ประเภท exp

คำศัพท์ภาษาไทย หมวด "exp" เหมือนกับ "(เลวร้าย)เกินกว่าจะนิ่งดูโดยไม่ว่ากล่าวได้"   ได้แก่