คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

เรือดับเพลิง

คำศัพท์ภาษาไทย

n ›

消防艇

ภาษาญี่ปุ่นしょうぼうてい

1