ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "เริ่มพูด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เริ่มพูด

    言い出す

    ภาษาญี่ปุ่น いいだす

    ประเภท v5s

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "เริ่มพูด"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาไทย หมวด "v5s" เหมือนกับ "เริ่มพูด"   ได้แก่

(ทำให้)ละลาย(ทำให้)ละลาย
(มิได้)ขาด,(ไม่ได้)ว่างเว้น(เลี้ยงดูแบบ)ตามใจ
(เล่น แข่ง)แพ้คู่ต่อสู้ที่มีฝืมืออ่อนกว่าอย่างไม่น่าจะแพ้,แพ้อย่างไม่คาดคิด(เล่น แข่ง)แพ้คู่ต่อสู้ที่มีฝืมืออ่อนกว่าอย่างไม่น่าจะแพ้,แพ้อย่างไม่คาดคิด
(เล่น แข่ง)แพ้คู่ต่อสู้ที่มีฝืมืออ่อนกว่าอย่างไม่น่าจะแพ้,แพ้อย่างไม่คาดคิดกด,ผลัก
กรอง(น้ำ ของเหลว)กระจัดกระจาย
กระดิกกระตุ้น,เสนอแนะ,บีบให้กระทำ
กระทืบเท้ากระทืบเท้า
กระโดดข้าม,ข้ามขั้นตอนกระโดดข้าม,ข้ามขั้นตอน
กลบเกลื่อน,ทำให้ลืม(ความเศร้า)ชั่วขณะ,ปิดบัง(ความรู้สึก)กลบเกลื่อน,ทำให้ลืม(ความเศร้า)ชั่วขณะ,ปิดบัง(ความรู้สึก)
กลับคืนที่เดิมกลับคืนที่เดิม
ดู คำศัพท์ภาษาไทย หมวด "v5s" ทั้งหมด view more