ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "(เพาะ)ชำ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    (เพาะ)ชำ

    根付かせる

    ภาษาญี่ปุ่น ねづかせる

    ประเภท v

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "(เพาะ)ชำ"   ได้แก่