ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "(เด็ก)เบะปากจะร้องไห้"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  (เด็ก)เบะปากจะร้องไห้

  べそをかく

  ภาษาญี่ปุ่น べそをかく

  ประเภท exp

 • 2/2

  (เด็ก)เบะปากจะร้องไห้

  べそ

  ภาษาญี่ปุ่น べそ

  ประเภท n

คำศัพท์ภาษาไทย หมวด "exp" เหมือนกับ "(เด็ก)เบะปากจะร้องไห้"   ได้แก่