คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

เครื่องดับเพลิง

คำศัพท์ภาษาไทย

n ›

消火器

ภาษาญี่ปุ่นしょうかき

1