ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น "เกิดขึ้น,เกิดขึ้นมา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เกิดขึ้น,เกิดขึ้นมา

    生ずる

    ภาษาญี่ปุ่น しょうずる

    ประเภท vz

คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น ที่คล้ายกับ "เกิดขึ้น,เกิดขึ้นมา"   ได้แก่