ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น "เกลียดชัง"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  เกลียดชัง

  悪い

  ภาษาญี่ปุ่น にくい

  ประเภท aux-adj

 • 2/3

  เกลียดชัง

  憎い

  ภาษาญี่ปุ่น にくい

  ประเภท adj-i

 • 3/3

  เกลียดชัง

  憎む

  ภาษาญี่ปุ่น にくむ

  ประเภท v5u

คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น ที่คล้ายกับ "เกลียดชัง"   ได้แก่