• 1

    อ่าวไทย

    ภาษาญี่ปุ่น คันจิ タイ湾

    ภาษาญี่ปุ่น タイわん

    คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

    ประเภท n

ค้นหาบ่อย

ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่นทั้งหมด

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม