ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "...อะไรพวกนี้,เป็นต้น"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ...อะไรพวกนี้,เป็นต้น

    なんか

    ภาษาญี่ปุ่น なんか

    ประเภท exp

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "...อะไรพวกนี้,เป็นต้น"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาไทย หมวด "exp" เหมือนกับ "...อะไรพวกนี้,เป็นต้น"   ได้แก่