ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "อย่างง่าย ๆ,อย่างสบาย ๆ"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  อย่างง่าย ๆ,อย่างสบาย ๆ

  軽軽

  ภาษาญี่ปุ่น かるがる

  ประเภท adv-to

 • 2/2

  อย่างง่าย ๆ,อย่างสบาย ๆ

  軽々

  ภาษาญี่ปุ่น かるがる

  ประเภท adv-to

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "อย่างง่าย ๆ,อย่างสบาย ๆ"   ได้แก่