ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "อบอุ่น(ในใจ),รำไร,ราง ๆ,นิดหน่อย"

- มีทั้งหมด 4 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/4

  อบอุ่น(ในใจ),รำไร,ราง ๆ,นิดหน่อย

  仄々

  ภาษาญี่ปุ่น ほのぼの

  ประเภท adv-to

 • 2/4

  อบอุ่น(ในใจ),รำไร,ราง ๆ,นิดหน่อย

  仄々と

  ภาษาญี่ปุ่น ほのぼのと

  ประเภท adv

 • 3/4

  อบอุ่น(ในใจ),รำไร,ราง ๆ,นิดหน่อย

  仄仄

  ภาษาญี่ปุ่น ほのぼの

  ประเภท adv-to

 • 4/4

  อบอุ่น(ในใจ),รำไร,ราง ๆ,นิดหน่อย

  仄仄と

  ภาษาญี่ปุ่น ほのぼのと

  ประเภท adv