ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "(อธิบาย)ยืดยาด,เยิ่นเย้อ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    (อธิบาย)ยืดยาด,เยิ่นเย้อ

    くだくだ

    ภาษาญี่ปุ่น くだくだ

    ประเภท adv-to