คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

หัวฉีดดับเพลิง

คำศัพท์ภาษาไทย

n ›

防火栓

ภาษาญี่ปุ่นぼうかせん

1