ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "สบาย ๆ ไม่ทุกข์ร้อน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สบาย ๆ ไม่ทุกข์ร้อน

    のうのう

    ภาษาญี่ปุ่น のうのう

    ประเภท adv-to

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "สบาย ๆ ไม่ทุกข์ร้อน"   ได้แก่