ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น "รู้สึกนึกคิด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    รู้สึกนึกคิด

    感ずる

    ภาษาญี่ปุ่น かんずる

    ประเภท vz