ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "(ราคา)ต่อคน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    (ราคา)ต่อคน

    一人当たり

    ภาษาญี่ปุ่น ひとりあたり

    ประเภท exp

คำศัพท์ภาษาไทย หมวด "exp" เหมือนกับ "(ราคา)ต่อคน"   ได้แก่