• 1

  รวบรวม

  ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 取りまとめる

  ภาษาญี่ปุ่น とりまとめる

  คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

  ประเภท v1

 • 2

  รวบรวม

  ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 取り纏める

  ภาษาญี่ปุ่น とりまとめる

  คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

  ประเภท v1

 • 3

  รวบรวม

  ภาษาญี่ปุ่น คันจิ 取纏める

  ภาษาญี่ปุ่น とりまとめる

  คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

  ประเภท v1

ค้นหาบ่อย

ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่นทั้งหมด

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม