คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

รถดับเพลิง

คำศัพท์ภาษาไทย

n ›

消防車

ภาษาญี่ปุ่นしょうぼうしゃ

1