ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "ยืดยาว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ยืดยาว

    長々

    ภาษาญี่ปุ่น ながなが

    ประเภท adv-to

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "ยืดยาว"   ได้แก่