มีอยู่ในตัวแต่แรก

คำศัพท์ภาษาไทย

n ›

本有

ภาษาญี่ปุ่นほんゆう

1