ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "(พูด)ไม่เป็นภาษา,(คำพูด)ไม่รู้เรื่อง,ไม่เข้าใจเลย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    (พูด)ไม่เป็นภาษา,(คำพูด)ไม่รู้เรื่อง,ไม่เข้าใจเลย

    珍紛漢紛

    ภาษาญี่ปุ่น ちんぷんかんぷん

    ประเภท exp

คำศัพท์ภาษาไทย หมวด "exp" เหมือนกับ "(พูด)ไม่เป็นภาษา,(คำพูด)ไม่รู้เรื่อง,ไม่เข้าใจเลย"   ได้แก่