ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น "พูด"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  พูด

  言う

  ภาษาญี่ปุ่น ゆう

  ประเภท v

 • 2/2

  พูด

  云う

  ภาษาญี่ปุ่น いう

  ประเภท v5u

คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น ที่คล้ายกับ "พูด"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น
โบ่นโน่นบ่นนี่ごちゃごちゃ言う
ละเมอ寝言を言う
นินทา悪口を言う
พูดอ้อมค้อม遠回しに言う
ถากถาง,เสียดสีいやみを言う
จู้จี้うるさく言う
พูดตรงๆ直接に言う
พูดกัน,ถกเถียงกัน言い合う