ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "(พวก)เรา,(พวก)ตัวเอง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    (พวก)เรา,(พวก)ตัวเอง

    身共

    ภาษาญี่ปุ่น みども

    ประเภท pn

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "(พวก)เรา,(พวก)ตัวเอง"   ได้แก่