คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

พวกเรา,พวกกระผม,ข้าพเจ้าทั้งหลาย

คำศัพท์ภาษาไทย

pn ›

私たち

ภาษาญี่ปุ่นわたしたち

1