ค้นหาคำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาไทย "พวกเรา,พวกกระผม,ข้าพเจ้าทั้งหลาย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    พวกเรา,พวกกระผม,ข้าพเจ้าทั้งหลาย

    私たち

    ภาษาญี่ปุ่น わたしたち

    ประเภท pn